Wat doet StudieBlik?

hoe kan StudieBlik u helpen

Uw zoon of dochter loopt vast op school of dreigt vast te lopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben; de motivatie is weg, de resultaten vallen tegen of de televisie of smartphone wordt interessanter gevonden dan het huiswerk. Dit is niet gek en dit gebeurt dan ook vaak. Wat kinderen nodig hebben, is rust, vertrouwen en begeleiding. Bij StudieBlik helpen we uw zoon of dochter weer de motivatie terug te vinden, geven we dat ene zetje of leren we uw kind bijvoorbeeld een passende leerstrategie of geven bijles.

Tegenwoordig ervaren leerlingen een grote druk en worden dag en nacht blootgesteld aan afleidingen. De discipline die nodig is om het huiswerk af te krijgen, om te leren voor dat proefwerk of om dat werkstuk op tijd in te leveren, wordt steeds lastiger op te brengen. Tegelijkertijd wordt, onder andere door de invoering van de wet op het passend onderwijs, de druk op docenten ook groter. Er blijft minder tijd en energie over voor de individuele leerling, en de klassen worden groter. Om dit te ondervangen, bent u bij StudieBlik aan het juiste adres.

Hoe gaan we te werk?

Basisonderwijs

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen met uiteenlopende redenen terechtkomen bij StudieBlik. Een aantal voorbeelden van problemen waar leerlingen (en ouders van leerlingen) tegenaan kunnen lopen is: uit het Cito leerlingvolgsysteem komt niet het niveau dat ouders en/of leerkracht hadden verwacht, de leerling loopt dusdanig achter op een bepaald gebied dat de ouders en/of de leerkracht zich zorgen maakt, de leerling heeft dyslexie en heeft hierdoor extra begeleiding nodig, de leerling heeft extra begeleiding nodig en ouders zien niet meer de mogelijkheid dit zelf op te pakken. Zo zijn er nog veel meer redenen aan te dragen, maar zaak is dat er actie ondernomen wordt.

Bij StudieBlik beginnen we met een kop thee en (meestal) wat lekkers. We proberen een sfeer te creëren waarbij de leerling het gevoel heeft alles te kunnen zeggen, dingen uit te kunnen proberen/te oefenen en vooral ook fouten te mogen maken. Want het is nou eenmaal zo, van fouten leren we het meest.

StudieBlik Groningen voor Bijles en huiswerkbegeleiding in een modern strudiecentrum

Cito training

Twee keer per jaar vindt er een citotoets plaats, een toets in het midden van het jaar en een toets aan het einde van het jaar. Deze toetsen hebben invloed op het advies dat de school geeft wat betreft voortgezet onderwijs. De citotoetsen bestaan uit de onderdelen: taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie (maar die telt niet mee voor het advies) en studievaardigheden.

Om ervoor te zorgen dat uw kind niet onderpresteert op deze toetsen kunt u kiezen voor de Citotraining bij StudieBlik. We gaan dan samen oefencito’s maken, kijken hoe de vragen eigenlijk in elkaar zitten en hoe je het beste van jezelf kunt geven. We richten onze aandacht op taal, rekenen en studievaardigheden, omdat deze onderdelen meewegen in het advies. In de praktijk gaan de kinderen met een stuk meer zelfvertrouwen de toets tegemoet! Lees meer over de Cito training.

Rekenen

Rekenen is niet meer wat het was. Het rekenonderwijs is de afgelopen jaren veranderd en dit kan ervoor zorgen dat u geen idee heeft waar uw zoon of dochter het over heeft op het moment dat er vragen komen. Het wordt dus steeds lastiger om met ‘boeren verstand’ leerlingen uit het basisonderwijs te helpen. Daarnaast moet u als ouder ook vooral de ruimte hebben om lekker ouder te zijn, en geen juf of meester van uw kind.

Dit stukje kunnen wij ondervangen. Met een aanpak op maat gaan wij aan de slag met de onderdelen waarbij het niet zo lekker loopt. Heeft uw zoon of dochter een fikse achterstand? Dan gaan we bijvoorbeeld in overleg met de school starten met een niveau lager, om zo de basis weer stevig te krijgen. Zijn er slechts een aantal punten waarop uw zoon of dochter vastloopt? Dan gaan we in overleg deze onderdelen aanpakken. We doen er alles aan om een passende aanpak te vinden. In de meeste gevallen doen we dit in overleg met de leerkracht van het kind. Het is voor kinderen van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan, en dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Overleg met leerkrachten wordt dan ook in veel gevallen aangeraden, uiteraard gebeurt dit wel altijd in overleg en met toestemming van de ouders.

En om het allemaal vooral ook leuk te houden, hebben we bij StudieBlik zelfs een echte rekenkoffer! Hier zitten allemaal spelletjes in waarmee we bepaalde rekenonderdelen kunnen oefenen. Echt vet leuk!

Taal

Taalknobbels zijn zeldzaam. Dit houdt dus ook in dat we de regels van de taal gewoon moeten leren. Dit geeft ook houvast, en wanneer we dit eenmaal weten, kunnen we hier ook een hoop hele leuke dingen mee doen. De Nederlandse taal is één van de moeilijkste talen van Europa en dit houdt dus ook in dat we hier al vroeg actief aandacht aan moeten besteden. En als het op school net niet, of helemaal niet zo goed lukt, dan kunnen wij hulp bieden.

Lezen
Uw zoon of dochter heeft moeite met lezen. Het lastige met lezen is, dat wanneer een kind hier niet zo goed in is, hij of zij hier vaak ook geen plezier aan beleeft. En dat is zo ontzettend jammer, want met lezen kunnen kinderen hun wereld enorm verrijken en omdat je je leestempo vooral verhoogt door juist meer te lezen.
Bij StudieBlik proberen we leuke stukken tekst te vinden waar kinderen weer plezier aan beleven. En omdat het best spannend kan zijn om voor te lezen, hebben we bij StudieBlik een hoop aantal boeken dubbel, zo hoeven wij niet letterlijk ‘over de schouder mee te kijken’ en dit kan net dat extra vertrouwen geven.

Spelling
Spelling is een belangrijk onderdeel van het onderwijs, en van het hele leven. Door alle bomen zien we soms het bos niet meer. En dat is niet gek, want de Nederlandse taal is best ingewikkeld, en we hebben dan ook erg veel spellingregels.
Bij StudieBlik kunnen we alle spellingregels behandelen. Van de hoofdletter tot de accent circonflexe (het dakje ^), alles komt aan bod. Dit proberen we dan ook altijd weer op een manier te doen die goed bij het kind past. Het moet leuk blijven bij StudieBlik.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs hebben we andere vakken dan in het basisonderwijs. Dit heeft dan ook een andere aanpak nodig. Wanneer er vakinhoudelijke vragen spelen, dan zoeken we een begeleider die zich specialiseert op dit gebied. Iemand die er verstand van heeft. Hij/zij kan je dan helpen bij het maken van huiswerk.

Het kan ook zijn dat je uren blokt voor een toets en toch een onvoldoende haalt. Dit werkt niet erg motiverend. Door op zoek te gaan naar een passende leerstrategie kunnen we zorgen dat je efficiënter (zo hoog mogelijk resultaat, uit zo min mogelijke inzet) aan het werk gaat en dit leidt doorgaans tot hogere cijfers. Vaak nemen we ook even contact op met de leerkrachten om af te stemmen welke aanpak we gebruiken.

Natuurlijk zijn er ook gewoon jongeren die even dat extra zetje nodig hebben, die een afspraak nodig hebben om aan hun huiswerk te komen. Dan bieden we een rustige plek waar je je huiswerk kunt maken, vragen kunt stellen, begeleid kan worden en tussendoor thee (of koffie natuurlijk) met wat lekkers kunt krijgen.

Wij vinden het belangrijk om te vragen hoe het gaat op school, wat je beleefd hebt en waar je tegenaan loopt. Hier nemen we dan ook tijd voor.

StudieBlik verzorgt bijles en huiswerkbegeleiding op maat. Dit houdt in dat op het moment dat er een aanvraag binnenkomt voor bijles, we gaan kijken wie de beste begeleider is voor deze leerling.

Wij kunnen op zoek gaan naar een geschikte begeleider voor de vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Management en Organisatie
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Scheikunde
 • Techniek
 • Wiskunde
 • Zorg en welzijn

Staat een vak waar je graag bijles in zou willen krijgen er niet tussen? Neem dan vooral contact op, dan gaan we alsnog op zoek en zullen we er alles aan doen om een goede begeleider te vinden.

Met aandacht voor...

Gedragsproblemen

Geen kind is hetzelfde, en zo is ook geen kind met gedragsproblemen hetzelfde. Wat wel fijn is, is dat naar kinderen met gedragsproblemen veel onderzoek is gedaan. Hierdoor kunnen we inspelen op een aantal cruciale onderwijszaken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de leerling een afgeschermde plek krijgt, waar zo min mogelijk prikkels zijn. We kunnen net even iets vaker pauze nemen dan normaal, we kunnen de plannen wat vaker of duidelijker doornemen, noem maar op.

De begeleiding van StudieBlik kan ook betaald worden uit een PGB.

Dyslexie

Officieel is dyslexie: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."
In de praktijk blijkt dat elke dyslectische leerling verschillend is. Dyslexie vind je in ontzettend veel verschillende soorten en maten. Net zoals kinderen.
Het Klokhuis heeft een geweldig filmpje gemaakt over dyslexie. Die kun je hier vinden: http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2634/Dyslexie

Bij StudieBlik gaan we ervan uit dat een kind in eerste instantie een persoon is en daarbij dyslexie heeft. We proberen bij de problemen die het kind ondervindt, dan ook in te spelen op de karaktertrekken, voorkeuren en interesses van het kind. Op deze manier kijken we naar de gebieden waar extra begeleiding gewenst is en proberen we de achterstanden zoveel mogelijk weg te werken.