StudieBlik helpt de Beijumse jeugd!

Groningse Ondernemers Challenge

Groningse Ondernemers Challenge - StudieBlik Groningen - Iedereen zicht op een diploma

Beijum is een bruisende wijk! Als grootste multiculturele wijk van de stad is er van alles te doen en te beleven. Hier kunnen bewoners veel van elkaar leren! Zoveel verschillende culturen heeft in deze wijk helaas ook als gevolg dat er veel kinderen met taalachterstanden kampen. Kinderen behalen een opleidingsniveau lager dan wat ze eigenlijk aankunnen of stoppen helemaal met school. Gevolg is dat ze in de criminaliteit kunnen belanden. Een van de redenen hiervoor is dat er in Beijum veel migratiegezinnen wonen. De voertaal binnenshuis is niet de Nederlandse en kinderen beginnen daardoor niet zelden al met een achterstand in het basisonderwijs. De hulp die Nederlandstalige ouders hun kinderen kunnen bieden, kunnen anderstaligen vaak niet.

Een andere oorzaak is, dat de ouders niet de financiën hebben om extra hulp/ondersteuning in te kopen wanneer dit nodig is. Door het gemis aan extra hulp, krijgen deze kinderen niet de kansen die ze verdienen.

In groepjes van circa 5 leerlingen tegelijk gaan we wekelijks aan de slag met activiteiten rondom de Nederlandse taal. De eerste groep is voor kinderen uit groep 3 tot en met 5 en in de tweede groep zitten kinderen uit groep 6 tot en met 8. De activiteiten verschillen per week. De ene keer gaan we bezig met woordenschat en spelen we memorie met moeilijke woorden. De andere week doen we een spellingsquiz of spelen we ‘het verboden woord’. Door veel afwisseling aan te brengen proberen we het voor de kinderen aantrekkelijk te houden waardoor ze onbewust nog veel meer leren.

Het perspectief wordt dan aangepast, en ook deze kinderen hebben zicht op een passende baan. Dit zorgt vervolgens voor meer inkomen, minder overheidskosten aan uitkeringen en de volgende generatie groeit niet op in armoede.

De jeugd is onze toekomst.