Dyslexie

Wat houdt het in?

Dyslexie is een samengevoegd woord van de woorden dys (Grieks voor 'niet goed') en lexis ('woorden'), het wordt ook wel woordblindheid genoemd. Dit is natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar globaal geeft het wel aan waar kinderen met dyslexie last van hebben. In Nederland is de definitie van dyslexie namelijk:

"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."

Hierbij is het belangrijk dat het probleem hardnekkig is. Dit houdt onder andere in dat iemand al voor langere tijd is geholpen bij het lezen en/of schrijven, maar dat dit niet genoeg heeft geholpen.

Zodra er vermoedens van problemen bij het lezen, spellen en/of schrijven ontstaan, wordt er hulp ingezet. Het kan namelijk zijn dat een leerling 'gewoon' een zwakke lezer en/of speller is. Met deze hulp zouden de problemen dan moeten verminderen. Als dit niet het geval is, dan kan het raadzaam zijn om een dyslexie onderzoek te starten. Mocht uit dit onderzoek vervolgens de conclusie worden getrokken dat er sprake is van dyslexie, dan kan er gericht behandeling worden ingezet.

De invulling van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie. Het doel van de behandeling is het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan (https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie).

In Nederland heeft ongeveer 3,6% van de bevolking last van dyslexie. Dit is dus best wel veel. Er is dan ook al veel onderzoek naar gedaan, daarbij is goed gekeken naar welke aanpak effectief is bij kinderen/jongeren met dyslexie.

Naast de gevolgen op schoolprestaties, kan dyslexie ook gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen van kinderen/jongeren. Wanneer kinderen intelligent zijn, maar het technisch lezen blijft moeizaam terwijl het bij vriendjes en vriendinnetjes vanzelf lijkt te gaan, kan dit zorgen voor veel frustraties.

Bij StudieBlik hebben we extra aandacht voor kinderen/jongeren met dyslexie. Het meest gegeven/gehoorde advies is: leeskilometers maken. Het komt dan ook geregeld voor dat wanneer een dyslectische leerling bij StudieBlik komt voor bijles, dat we een deel van de tijd samen een boek lezen. Het is enorm belangrijk om het lezen leuk te houden/maken voor deze leerlingen. We lezen dan om de beurt een bladzijde of en halve bladzijde. Deze afwisseling werkt erg goed.

Wanneer kinderen een behandeling krijgen bij bijvoorbeeld OCRN, kan het huiswerk wat ze meekrijgen ook onder begeleiding gemaakt worden bij StudieBlik.